Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Apel Rady do spraw Rodziny Archidiecezji Przemyskiej w sprawie ochrony życia

Szanowny Pan Marszałek Sejmu RP

Szanowne Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość


Jako członkowie Rady do spraw Rodziny Archidiecezji Przemyskiej, zebrani na spotkaniu w dniu, w którym w Przemyślu upamiętniona została heroiczna ofiara Józefa i Wiktorii Ulmów z siedmiorgiem ich dzieci (przez sympozjum naukowe pt. „Słudzy Boży Józef i Wiktoria Ulmowie z Dziećmi – świadkowie wiary”), wyrażamy wdzięczność Sejmowi RP za ustanowienie dnia 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. 
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na zbieżność tej daty z obchodzonym od 2004 roku Narodowym Dniem Życia. Jesteśmy przekonani, że męczeńska śmierć bohaterskiej rodziny z Markowej, stanowi przejaw bezinteresownej ofiary w obronie niewinnych i bezbronnych istot ludzkich. Wspominamy w tym kontekście słowa homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w 1991 roku w Radomiu. Ojciec Święty powiedział wtedy: „Do cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna matka…”
Apelujemy do Pana Marszałka i wszystkich parlamentarzystów o objęcie pełną opieką prawną wszystkich dzieci od momentu poczęcia. Wyrażamy szczególne poparcie dla obywatelskiego projektu „Zatrzymaj Aborcję”. Wierzymy w zrozumienie i odwagę ludzi sumienia, którzy – podobnie jak Józef i Wiktoria Ulmowie – nie dadzą zastraszyć się żadnej ideologii przeciwnej życiu.

Sygnatariusze Rady ds. Rodziny, w tym min.:

ks. dr Marek Machała dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej

Lucyna Podhalicz, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej

Janina Kościelny, prezes Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność  Oddziału w Przemyślu

Przemyśl, 22 marca 2018 r.