Spis treści

 

 

 

STATUT

 

przyjęty na podstawie

Uchwały Nr 4/2011 z dnia 5.03.2011 r.

Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej

 -  ze zmianami z 10.09.2011 r., z 12.04.2014 r., z 11.03.2017 r. oraz z 26.09.2017 r.